USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu Uslovi) se odnose na korišćenje „Safir metoda“ kursa ( u daljem tekstu Kurs) na našoj internet stranici. Molimo vas da ih pažljivo pročitate pre nego što počnete sa korišćenjem kursa. Vaš pristup i korišćenje kursa znači da prihvatate ove Uslove u potpunosti i saglasni ste da ih se pridržavate.

PRISTUP KURSU

Kada kupite Kurs, dobijate šifru koja vam omogućava pristup i korišćenje materijala kursa isključivo u lične svrhe, bez komercijalne namene u periodu od 3 meseca. Pristup Kursu je moguć samo za registrovane korisnike koji su platili punu cenu. Nije dozvoljeno deljenje pristupnih informacija ili materijala Kursa sa drugim osobama.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Svi materijali koji se nalaze unutar Kursa, uključujući tekstove, video zapise, audio zapise, fotografije, ilustracije, dizajn i softver, podležu zaštiti autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini.

Bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika intelektualne svojine, korisnicima Kursa nije dozvoljeno:

1. kopiranje ili reprodukovanje materijala;
2. distribuiranje materijala na bilo koji način, uključujući deljenje putem interneta ili drugih medija;
3. javno prikazivanje ili izvođenje materijala;
4. prodaja, iznajmljivanje ili prenos materijala trećim licima;
5. modifikacija ili menjanje sadržaja materijala;
6. stvaranje novih radova ili izvedenih radova na osnovu materijala kursa.

Ove restrikcije su važne kako bi se zaštitila intelektualna svojina i prava vlasnika kursa. Zabranom neovlašćenog korišćenja materijala, osigurava se da se pravo vlasnika poštuje i da se sprečava neovlašćena distribucija ili zloupotreba sadržaja kursa.

OBAVEZE KORISNIKA

Kao korisnik Kursa, imate određene obaveze, uključujući:

● Poštovanje Uslova korišćenja i svih važećih zakona i propisa.
● Ne upotrebljavate Kurs u nezakonite, štetne, uvredljive ili neprikladne svrhe.
● Ne vršite distribuciju, deljenje ili prodaju materijala Kursa bez prethodne pismene saglasnosti vlasnika intelektualne svojine.
● Ne pokušavate ugroziti sigurnost ili integritet Kursa ili naše internet stranice.
● Ne pokušavate pristupiti materijalima Kursa na neovlašćen način, niti koristiti automatizovane programe, robote ili slične metode za pristup Kursu.
Zadržavamo pravo da, po našem sopstvenom nahođenju, prekinemo vaš pristup Kursu i korišćenje materijala Kursa, bez prethodnog obaveštenja, ukoliko smatramo da ste prekršili ove Uslove korišćenja ili bilo koji važeći zakon ili propis .

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kurs se pruža „kakav jeste“, bez ikakvih garancija, bilo izričitih ili pretpostavljenih. Ne možemo garantovati da će Kurs zadovoljiti sve vaše zahteve, niti da će uvek biti dostupan bez prekida, siguran ili bez grešaka. Ne preuzimamo odgovornost za eventualne greške, propuste ili probleme koji mogu nastati tokom vaše upotrebe Kursa. Takođe, ne možemo garantovati tačnost, potpunost ili upotrebnu vrednost materijala koji se nalazi u okviru Kursa.
U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonima, mi i naši saradnici nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu, bilo direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu, koja proističe iz ili u vezi sa vašom upotrebom Kursa. To uključuje, ali nije ograničeno na gubitak profita, gubitak podataka ili gubitak poslovnih prilika.

PRAVO NA IZMENE

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo, dopunimo, suspendujemo ili obustavimo Kurs ili bilo koji deo Kursa, i to bez prethodnog obaveštenja. Napominjemo da nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani zbog ovakvih promena, suspenzija ili obustava Kursa, bez obzira na razlog koji je doveo do toga.
Zadržavamo pravo da povremeno menjamo ove Uslove korišćenja. Bilo kakve promene će biti odmah važeće nakon što objavimo izmenjene Uslove na našoj internet stranici. Preporučujemo vam da redovno proveravate ove Uslove kako biste bili obavešteni o eventualnim promenama.

ZAKON I NADLEŽNOST

Ovi Uslovi korišćenja su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi sa ovim Uslovima će biti rešavani isključivo pred nadležnim sudovima u Republici Srbiji.